Danish | English | Norwegian | Swedish

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til DekoNor!

Disse vilkårene beskriver regler og forskrifter for bruk av DekoNors nettsted, som ligger på dekonor.com.

Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke DekoNor hvis du ikke godtar å ta alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelse og alle avtaler: “Kunden”, “Du” og “Din” refererer til deg, personen som er logget på dette nettstedet og er i samsvar med selskapets vilkår og forhold. “Selskapet”, “oss selv”, “vi”, “vårt” og “oss” refererer til vårt selskap. “Party”, “Parties”, eller “Us”, refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbud, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å oppfylle kundens behov med hensyn til å levere selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lov i Nederland. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og / eller han / hun eller de blir betraktet som utskiftbare og derfor som referanser til det samme.

Kaker

Vi bruker bruken av informasjonskapsler. Ved å få tilgang til DekoNor, godtok du å bruke informasjonskapsler i samsvar med DekoNors personvernregler.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten i visse områder for å gjøre det lettere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede / annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier DekoNor og / eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på DekoNor. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra DekoNor for personlig bruk underlagt begrensninger angitt i disse vilkårene.

Du må ikke:

 • Publiser materiale fra DekoNor
 • Selg, leie eller underlisensiere materiale fra DekoNor
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra DekoNor
 • Omfordel innhold fra DekoNor

Deler av dette nettstedet gir brukere muligheten til å legge ut og utveksle meninger og informasjon i visse områder av nettstedet. DekoNor filtrerer ikke, redigerer, publiserer eller vurderer kommentarer før de er til stede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til DekoNor, dets agenter og / eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, er DekoNor ikke ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og / eller lidd som følge av bruk av og / eller utlegging av og / eller utseende av kommentarene til dette nettsted.

DekoNor forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Du garanterer og representerer det:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykke til å gjøre det.
 • Kommentarene angriper ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning copyright, patent eller varemerke for noen tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, ærekrenkende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en inntrenging av personvernet
 • Kommentarene vil ikke brukes til å be om eller markedsføre virksomhet eller tilpasset eller presentere kommersiell aktivitet eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved DekoNor en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Online katalogdistributører kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlinker til nettstedene til andre børsnoterte virksomheter; og
 • Akkrediterte virksomheter i hele systemet, bortsett fra å anmode ideelle organisasjoner, kjøpesentre og veldedighetsinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperkobler til vårt nettsted.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, til publikasjoner eller til annen nettstedsinformasjon slikså lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt innebærer sponsing, godkjenning eller godkjenning av koblingspartiet og dets produkter og / eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen til den tilknyttede partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • vanlig kjente forbruker- og / eller forretningsinformasjonskilder;
 • fellessider for dot.com;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedighetsorganisasjoner;
 • online katalogdistributører;
 • internettportaler;
 • regnskaps-, lov- og konsulentfirmaer; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne koblingsforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer oss for at: (a) lenken ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller for våre godkjente virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperkoblingen kompenserer fraværet av DekoNor; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt innebærer sponsing, godkjenning eller godkjenning av den sammenkoblende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen til den tilknyttede partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor, og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til DekoNor. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonsnavnet, kontaktinformasjonen samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt, og en liste over nettadressene på nettstedet ditt som du ønsker å lenke. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperkoble til nettstedet vårt som følger:

 • Ved å bruke firmanavnet vårt; eller
 • Ved å bruke den ensartede ressurssøkeren som er knyttet til; eller
 • Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som er lenket til, er det fornuftig i innholdet og formatet på innholdet på den tilknyttede partens nettsted.

Ingen bruk av DekoNors logo eller annet kunstverk er tillatt for sammenkobling uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke opprette rammer rundt websidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som stiger på nettstedet ditt. Ingen link (er) skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminell, eller som krenker, ellers krenker eller fortaler for krenkelse eller annen krenking av tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern

Les personvernreglene

Reservering av rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godkjenner å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å tilpasse disse vilkårene, og det knytter retningslinjene når som helst. Ved å kontinuerlig lenke til nettstedet vårt, godtar du å være bundet til og følge disse vilkårene og betingelsene for kobling.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, kan du kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til eller så eller å svare deg direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er riktig, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i gjeldende lov, ekskluderer vi alle garantier, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller falske fremstillinger;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • ekskluder noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene mot ansvar som er angitt i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt forrige avsnitt; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i erstatningsrettslige forhold og for brudd på lovbestemt plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen aNår tjenestene på nettstedet leveres gratis, kan vi ikke holdes ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

Cart
Your cart is currently empty.